اعضای کمیسیون‌های شورای شهر انزلی انتخاب شدند

در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرانزلی با رای اعضای شورا، اعضای کمیسیون‌های اصلی و فرعی شورا انتخاب شدند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرانزلی با رای اعضای شورا، اعضای کمیسیون‌های اصلی و فرعی شورا انتخاب شدند.

برای کمیسیون برنامه بودجه و عمران شهری شورا آقایان هادی حیدری، موسی زنجانخواه، تهمتن وکیل منفرد، شعبان جعفری و یاسر کریم بخش انتخاب شدند.

برای کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا آقایان ابراهیم برفچالانی و موسی زنجانخواه و خانم مه سیما نصیری انتخاب شدند.

برای کمیسیون گردشگری نیز آقایان شعبان جعفری، هادی حیدری، تهمتن وکیل منفرد، ابراهیم برفچالانی و خانم مه سیما نصیری انتخاب شدند.

در خصوص بند تعیین اعضای شورا به استناد به بند ۷ ماده ۶ آیین نامه اجرایی و امور مالی شوراها، موسی زنجانخواه با اتفاق آرا برای پیگیری مصوبات شورا و شهرداری انتخاب شدند.

همچنین برای پیگیری امور مالی شهرداری و شورا نیز از میان آقایان تهمتن وکیل منفرد و یاسر کریم بخش آقای وکیل منفرد با ۴ رای اعضای شورا انتخاب شدند.

Share