اعضای جدید شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان معرفی شدند

با ابلاغ ارسلان سالاری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اعضای جدید شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با دکتر ابلاغ دکتر ارسلان سالاری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اعضای جدید شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان معرفی شدند.

اعضای جدید شورای دانشگاه بدین شرح زیر می باشند:

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک استاد گروه جراحی اعصاب و رییس مرکز تحقیقات تروما، دکتر علی منفرد استاد گروه نفرولوژی دانشگاه، دکتر علی حمیدی استاد گروه ارولوژی دانشگاه، دکتر علی محمدزاده جوریانی دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه، دکترعلی خلیقی سیگارودی دانشیار گروه جراحی فک و صورت، دکتر سهیل سلطانی پور دانشیار گروه پزشکی اجتماعی و معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

در این خصوص اعضای جدید شورای دانشگاه طی نشستی با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان آمادگی خود را در راستای کمک به ارتقای دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کردند.

Share