اطلاعیه دفتر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حکم معاون سابق استانداری گیلان

محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی استانداری گیلان به اتهام تضییع حقوق بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دفتر سخنگوی قوه قضاییه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدین وسیله اعلام می‌گردد آقای محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی استانداری گیلان به اتهام تضییع حقوق بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم شده است.

به گزارش دیارمیرزا، دیروز (سه شنبه) در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه  اشتباهی درخصوص اعلام رأی معاون اسبق استاندار گیلان صورت گرفته بود که پس از اعتراض وکیل مدافع وی این موضوع اصلاح شد.

Share