اتمام پروژه تکمیل خطوط آبرسانی چابکسر به ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیر آبفای رودسر گفت: اتمام پروژه را متضمن تامین ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با پیگیری ها و قول مساعد دکتر عباسی  و تامین مبلغ مورد نیاز، پروژه تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید که به این ترتیب حدوداً هزار خانوار در شهر چابکسر از آب شرب بهداشتی شهری برخوردار خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیر آبفای رودسر از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه تکمیل خطوط آبرسانی چابکسر خبر داد.

حسن امیدوار، مدیر آبفای رودسر از بازدید عباسی نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی و حسینی مدیرعامل آبفای گیلان از پروژه تکمیل خطوط آبرسانی چابکسر خبرداد و گفت: این پروژه که شامل آبرسانی به مناطق سرولات و دوران محله است از محل اعتبارات ملی شهرهای دارای تنش آبی تأمین اعتبار شده و تاکنون ۷/۲کیلومتر در فاز اول و ۵/۱ کیلومتر در فاز دوم پیشرفت ۹۰ درصدی داشته است.

وی اتمام پروژه را متضمن تامین ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با پیگیری ها و قول مساعد دکتر عباسی  و تامین مبلغ مورد نیاز، پروژه تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید که به این ترتیب حدوداً هزار خانوار در شهر چابکسر از آب شرب بهداشتی شهری برخوردار خواهند شد.

امیدوار همچنین از بازدید مخزن و تأسیسات ۳۰۰۰متر مکعبی کلاچای خبرداد و اعلام کرد: برای تکمیل و تجهیز ایستگاه پمپاژ طبق برآورد سال ۹۸ به اعتباری معادل ۱۰میلیارد ریال نیاز است که با تأمین آن طی یکماه آینده مشترکین شهر کلاچای از توزیع فشار مناسب در سطح شبکه آبرسانی برخوردار خواهند شد.

Share