یک گیلانی دبیر انجمن‌های علمی علوم سیاسی ایران شد

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گیلان برای دومین سال متوالی به عنوان دبیر اتحادیه انجمن های علمی علوم سیاسی کشور با کسب اکثریت آرا انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا امیرحسین ابراهیمی دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گیلان برای دومین سال متوالی به عنوان دبیر اتحادیه انجمن های علمی علوم سیاسی کشور با کسب اکثریت آرا انتخاب شدند.

در چهارمین دوره مجمع اتحادیه ی علوم سیاسی کشور برای اولین بار در دانشگاه گیلان برگزار شد که با حضور بیست نماینده دبیران علوم سیاسی کشور، امیرحسین ابراهیمی دبیر انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه گیلان به عنوان دبیرکل انجمن های علمی علوم سیاسی کشور انتخاب شدند.

Share