گزارش تصویری کنسرت موسیقی اقوام در منطقه آزاد انزلی

به همت گروه فرهنگی و هنری طرح نو کنسرت موسیقی اقوام برای نخستین بار هنرمندانی از ۶ قوم ترک، بلوچ، لر، گیلک، کرد و ایل خراسان در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

به همت گروه فرهنگی و هنری طرح نو کنسرت موسیقی اقوام برای نخستین بار هنرمندانی از ۶ قوم ترک، بلوچ، لر، گیلک، کرد و ایل خراسان در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

Share