گزارش تصویری همایش مشترک شهرداران و دهیاران در استانداری گیلان

همایش مشترک شهرداران و دهیاران به ریاست دکتر ارسلان زارع سرپرست استانداری گیلان به مناسبت روز شهردار و دهیار برگزار شد.

همایش مشترک شهرداران و دهیاران به ریاست دکتر ارسلان زارع سرپرست استانداری گیلان به مناسبت روز شهردار و دهیار برگزار شد.

Share