گزارش تصویری دومین جلسه دادگاه محمدعلی نجفی

دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل مرحومه « میترا استاد » همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران، صبح چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل مرحومه « میترا استاد » همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران، صبح چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.

Share