گزارش تصویری جشن پایان فصل دوم تئاتر خیابانی در پیاده راه فرهنگی رشت

جشن پایان فصل دوم تئاتر خیابانی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای شورا و شهردار رشت و استقبال با شکوه شهروندان در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.

جشن پایان فصل دوم تئاتر خیابانی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای شورا و شهردار رشت و استقبال با شکوه شهروندان در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.

Share