گزارش تصویری برداشت پیله کرم ابریشم در بندر آستارا

صنعت پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری بعد از ۴۰ سال تعطیلی در شهرستان مرزی بندر آستارا، با همراهی تعدادی از کشاورزان در سال رونق تولید احیا شد. این صنعت طی دهه‌های گذشته مورد حمایت قرار نمی گرفت و در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ جعبه تخم نوغان هر جعبه به وزن ۳۰ تا ۵۰ کیلو […]

صنعت پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری بعد از ۴۰ سال تعطیلی در شهرستان مرزی بندر آستارا، با همراهی تعدادی از کشاورزان در سال رونق تولید احیا شد. این صنعت طی دهه‌های گذشته مورد حمایت قرار نمی گرفت و در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ جعبه تخم نوغان هر جعبه به وزن ۳۰ تا ۵۰ کیلو بین هفت کشاورز روستاهای کوته کومه، باش محله و خان حیاطی بخش لوندویل توزیع شد.

Share