واکنش مهدی هاشمی به خبر ازدواجش با مهنوش صادقی

مهدی هاشمی که شایعه ازدواج دومش از ساعاتی پیش در فضای مجازی منتشر شده بود، با انتشار ویدئو زیر این شایعه را تایید کرد. دانلود

مهدی هاشمی که شایعه ازدواج دومش از ساعاتی پیش در فضای مجازی منتشر شده بود، با انتشار ویدئو زیر این شایعه را تایید کرد.

دانلود

Share