مورد عجیب شورای شهر رشت؛ غیبت یک عضو در ۴۶ درصد جلسات برگزار شده سال ۹۷

بر این اساس حامد عبدالهی در ۲۳ جلسه عادی و فوق العاده شورا به صورت غیرمتوالی غیبت داشته و به عبارت دیگر در ۴۶ درصد از جلسات شورا شرکت نکرده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در فصل چهارم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در بخش رسیدگی به تخلفات آمده است:

ماده ۸۲ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا، سلب عضویت می‌شود:
۱- در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب شورای حل اختلاف استان
۲ – در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و یا استاندار و در مورد شورای عالی استان‌ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
تبصره ۱ ( الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – سلب عضویت اعضای شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.
تبصره ۲ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند؛ دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۸۲ مکرر ۱ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) – غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یکسال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود:
۱- شورای روستا و شهر ۱۲ جلسه غیرمتوالی و یا ۶ جلسه متوالی
۲- شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی
۳- شورای شهرستان ۶ جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی
۴- شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
۵- شورای عالی استان‌ها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
ماده ۸۲ مکرر ۲ ( الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن صورت می‌گیرد‌.
تبصره ۱ – هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند‌؛ رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان‌ها در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می‌گیرد‌.
تبصره ۲- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می‌شود.

چندی پیش ابراهیم اخوان رئیس شورای شهرستان رشت از سلب عضویت حجت جذب و حامد عبدالهی از عضویت در شورای شهرستان به دلیل غیبت های متوالی خبرداد. اما بررسی آمار حضور و غیاب اعضا در جلسات شورای شهر رشت توسط دیارمیرزا حاکی از این است که این دو عضو شورا در جلسات شورای شهر رشت نیز بیشترین آمار غیبت را به خود اختصاص داده اند.

در سال ۹۷ مجموعا شورای شهر رشت ۵۰ جلسه تشکیل داده است. باتوجه به طرح شفافیت عملکرد، گزارش عملکرد شورا به طور فصلی در پرتال شورای شهر رشت بارگذاری شده و م‌یتوان به آن استناد کرد. با مرور این گزارش به نتایج زیر می رسیم:

حامد عبدالهی: ۲۳ جلسه غیبت
حجت جذب: ۹ جلسه غیبت
امیرحسین علوی: ۶ جلسه غیبت
فرهام زاهد:۴ جلسه غیبت
اسماعیل حاجی‌پور: ۳ جلسه غیبت
رضا رسولی: ۳ جلسه غیبت
احمد رمضانپور: ۲ جلسه غیبت
محمدحسن عاقل‌منش: ۲ جلسه غیبت
بهراد ذاکری: ۱ جلسه غیبت

فاطمه شیرزاد و محمدحسن علیپور دو عضو شورا هستند که در تمام جلسات سال ۹۷ حضور داشته اند. البته شورای شهر رشت در سال ۹۸ نیز ۶ جلسه برگزار کرده که آمار آن در این گزارش لحاط نشده است.

بر این اساس حامد عبدالهی در ۲۳ جلسه عادی و فوق العاده شورا به صورت غیرمتوالی غیبت داشته و به عبارت دیگر در ۴۶ درصد از جلسات شورا شرکت نکرده است. مطابق آنچه که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها آمده است اگر فردی ۶ جلسه متوالی و ۱۲ جلسه غیرمتوالی غیبت غیرموجه داشته باشد عضویت او در شورا سلب خواهد شد اما اینکه چه تعداد از غیبتهای عبدالهی موجه تشخیص داده شده موضوعی است که نیازمند روشنگری از سوی شورا و همچنین فرمانداری شهرستان رشت است. البته اگر این غیبتها موجه نیز تشخیص داده شوند باز هم جای سوال است که یک عضو شورا چرا باید این میزان غیبت داشته باشد؟ آیا نماینده مردم در پارلمان شهری شده که در جلسات حضور پیدا نکند؟!

در پایان اسامی حاضرین و غایبین ۵۰ جلسه برگزار شده شورا در سال ۹۰ به تفکیک روزهای برگزار شده سال می آید.

دوشنبه ۲۰ فروردین

حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب – رضا رسولی – احمد رمضانپور – فرهام زاهد – جلال الدین محمد شکریه –فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

غایبین: حامد عبدالهی

دوشنبه ۲۷ فروردین

حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب – رضا رسولی –فرهام زاهد – حامد عبدالهی – فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

غایبین: احمد رمضانپور – جلال الدین محمد شکریه

دوشنبه ۳ اردیبهشت

حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب – احمد رمضانپور – فرهام زاهد – جلال الدین محمد شکریه – حامد عبدالهی – فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

غایبین: رضا رسولی

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت

حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب – رضا رسولی – احمد رمضانپور – فرهام زاهد – جلال الدین محمد شکریه –فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

غایبین: حامد عبدالهی

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت

حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب– احمد رمضانپور – فرهام زاهد – جلال الدین محمد شکریه –فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور

غایبین: حامد عبدالهی – رضا رسولی – سید امیرحسین علوی

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت

حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب – رضا رسولی – احمد رمضانپور – فرهام زاهد – جلال الدین محمد شکریه –فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

غایبین: حامد عبدالهی

دوشنبه ۷ خرداد

حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب – رضا رسولی – احمد رمضانپور – فرهام زاهد – جلال الدین محمد شکریه –فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

غایبین: حامد عبدالهی

دوشنبه ۲۱ خرداد
حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب – رضا رسولی – احمد رمضانپور – فرهام زاهد – جلال الدین محمد شکریه – حامد عبدالهی – فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

دوشنبه ۲۸ خرداد

حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب – رضا رسولی – احمد رمضانپور – بهراد ذاکری – حامد عبدالهی – فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

غایبین: فرهام زاهد

دوشنبه ۴ تیر:

حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب – رضا رسولی – احمد رمضانپور – بهراد ذاکری –فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور

غایبین: فرهام زاهد – سید امیرحسین علوی – حامد عبدالهی

دوشنبه ۲۵ تیر

حاضرین در جلسه: اسماعیل حاجی پور – حامد عبدالهی – حجت جذب – رضا رسولی – احمد رمضانپور – فرهام زاهد – بهراد ذاکری –فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

دوشنبه ۱۱ تیر

حاضرین: اسماعیل حاجی پور – حجت جذب– فرهام زاهد – رضا رسولی – احمد رمضانپور – بهراد ذاکری –فاطمه شیرزاد – سید امیرحسین علوی – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور

غایبین: حامد عبدالهی

دوشنبه ۱ مرداد

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، محمد حسن علیپور، امیر حسین علوی، حجت جذب، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری.

غایبین: حامد عبدالهی

دوشنبه ۸ مرداد

حاضرین: اسماعیل حاجی پور – حامد عبدالهی – حجت جذب – رضا رسولی – احمد رمضانپور – فرهام زاهد – بهراد ذاکری– فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

دوشنبه ۱۵ مرداد

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، محمد حسن علیپور، امیر حسین علوی، حجت جذب، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حامد عبدالهی

پنجشنبه ۲۵ مرداد

حاضرین: اسماعیل حاجی پور – حامد عبدالهی – حجت جذب – رضا رسولی – احمد رمضانپور – فرهام زاهد – بهراد ذاکری – فاطمه شیرزاد – محمدحسن عاقل منش – محمد حسن علی پور – سید امیرحسین علوی

شنبه ۳ شهریور

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، محمد حسن علیپور، امیر حسین علوی، حجت جذب، فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حامد عبدالهی – محمد حسن عاقل منش

دوشنبه ۱۹ شهریور

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، محمد حسن علیپور، امیر حسین علوی، حجت جذب، فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری

غایبین: حامد عبدالهی، محمد حسن عاقل منش

دوشنبه ۲ مهر
حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، حاجی پور، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری

غایبین: امیر حسین علوی

دوشنبه ۹ مهر

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، امیر حسین علوی

غایبین: حاجی پور، بهراد ذاکری

دوشنبه ۱۶ مهر

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، امیر حسین علوی، حاجی پور، بهراد ذاکری

سه شنبه ۱۷ مهر

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، امیر حسین علوی، حاجی پور، بهراد ذاکری

چهارشنبه ۱۸ مهر

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، امیر حسین علوی، حاجی پور، بهراد ذاکری

دوشنبه ۳۰ مهر

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، حاجی پور، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، امیر حسین علوی

غایبین: محمد حسن عاقل منش

دوشنبه ۱۴ آبان

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، امیر حسین علوی، حاجی پور، بهراد ذاکری

دوشنبه ۲۱ آبان

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، امیر حسین علوی، حاجی پور، بهراد ذاکری

غایبین: حامد عبدالهی

دوشنبه ۲۸ آبان

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، امیر حسین علوی، حاجی پور، بهراد ذاکری، حامد عبدالهی

دوشنبه ۵ آذر

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، حاجی پور، بهراد ذاکری، حامد عبدالهی

غایبین: امیر حسین علوی

دوشنبه ۱۲ آذر

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، حاجی پور، بهراد ذاکری، امیر حسین علوی

غایبین: حامد عبدالهی

دوشنبه ۱۹ آذر

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، حاجی پور، بهراد ذاکری، امیر حسین علوی

غایبین: حامد عبدالهی

دوشنبه ۲۶ آذر

حاضرین: حجت جذب، علیپور، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، حاجی پور، بهراد ذاکری، امیر حسین علوی

غایبین: حامد عبدالهی – احمد رمضانپور

دوشنبه ۳ دی

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حجت جذب، حامد عبدالهی

چهارشنبه ۵ دی

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حجت جذب، حامد عبدالهی

دوشنبه ۱۰ دی

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری

غایبین: حجت جذب، حامد عبدالهی

دوشنبه ۱۷ دی

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حجت جذب، حامد عبدالهی

دوشنبه ۲۴ دی

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، بهراد ذاکری

غایبین: حجت جذب، حامد عبدالهی، رضا رسولی

دوشنبه ۱ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حامد عبدالهی

غایبین: حجت جذب

چهارشنبه ۳ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حجت جذب

غایبین: حامد عبدالهی

دوشنبه ۸ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری

غایبین: حجت جذب، حامد عبدالهی

دوشنبه ۱۵ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری

غایبین: حجت جذب، حامد عبدالهی

چهارشنبه ۲۴ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری

غایبین: حجت جذب، حامد عبدالهی

دوشنبه ۲۹ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حامد عبدالهی

غایبین: حجت جذب

پنجشنبه ۲ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، سید امیر حسین علوی، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمد حسن علیپور، فرهام زاهد

غایبین: حجت جذب، حامد عبدالهی

شنبه ۴ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، سید امیر حسین علوی، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمد حسن علیپور، فرهام زاهد، حجت جذب، حامد عبدالهی

دوشنبه ۶ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمد حسن علیپور، حجت جذب

غایبین: اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، حامد عبدالهی

دوشنبه ۱۳ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمد حسن علیپور، حجت جذب، اسماعیل حاجی پور، سید امیر حسین علوی، حامد عبدالهی

غایبین: فرهام زاهد

دوشنبه ۲۰ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمد حسن علیپور، فرهام زاهد

غایبین: اسماعیل حاجی پور، حجت جذب، سید امیر حسین علوی، حامد عبدالهی

دوشنبه ۲۷ اسفند

حاضرین: احمد رمضانپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، بهراد ذاکری، محمد حسن علیپور، فرهام زاهد، اسماعیل حاجی پور، حجت جذب، سید امیر حسین علوی، رضا رسولی

غایبین: حامد عبدالهی

Share