مهندس حیدری مدیرعامل باشگاه سپیدرود رشت شد

طی قراردادی که به امضای کیومرث بیات مالک باشگاه سپیدرود و مهندس مسعود حیدری رسید پس از این مدیریت و اداره امور باشگاه سپیدرود برعهده مهندس حیدری خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود به مهندس مسعود حیدری واگذار شد تا مسئولیت اداره امور این باشگاه در فصل جدید را برعهده بگیرد.

طی قراردادی که به امضای کیومرث بیات مالک باشگاه سپیدرود و مهندس مسعود حیدری رسید پس از این مدیریت و اداره امور باشگاه سپیدرود برعهده مهندس حیدری خواهد بود.

بنابراین گزارش، پس از این بیات همچنان به عنوان موسس در باشگاه سپیدرود باقی خواهد ماند اما مدیرعاملی و اداره امور این باشگاه از قبیل عقدقراردادهای فوتبالی و اقتصادی و اجازه مذاکره برای واگذاری و مسایل دیگر برعهده مهندس حیدری خواهد بود.

Share