ممنوعیت روشن کردن آتش در شهرستان رودبار

دادستان عمومی و انقلاب، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر جهاد کشاورزی رودبار در اطلاعیه‌ای مشترک، روشن کردن آتش در این شهرستان را ممنوع کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به دلیل افزایش دما و برای پیشگیری از آتش سوزی، در اطلاعیه ای مشترک از دادستان عمومی و انقلاب، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر جهاد کشاورزی رودبار روشن کردن آتش در گندم زارها و مزارع رودبار ممنوع اعلام شد.

در متن این اطلاعیه آمده است: به استناد ماده ۴۵ قانون حفاظت منابع طبیعی برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی و گسترش آن به محوطه های مسکونی، باغها و مزارع، اراضی ملی، جنگل ها، مراتع و حاشیه جاده ها، بر پا کردن آتش به هر دلیلی در این شهرستان ممنوع است.

Share