مدیر منابع انسانی شهرداری رشت منصوب شد

شهردار رشت، طی حکمی حسین احمدی را به عنوان مدیر جدید منابع انسانی شهرداری رشت منصوب کرد تا مدیریت مصطفی مهاجر پایان یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا   ناصر حاج محمدی شهردار رشت، طی حکمی حسین احمدی را به عنوان مدیر جدید منابع انسانی شهرداری رشت منصوب کرد.

احمدی تا پیش از این کارشناس حوزه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی در شهرداری رشت بوده است در کارنامه خود شهرداری شهرهای صومعه سرا و شفت را درکارنامه دارد.

پیش از این “مصطفی مهاجر” مدیر منابع انسانی شهرداری رشت بود.

Share