به مددکاری صرفا به عنوان یک کار اداری نگریسته نشود

مدیرکل زندانهای گیلان، رسالت مددکاری را بعنوان  یک کار ارزشی عنوان و بیان داشت که صرفا به عنوان یک کار اداری نگریسته نشود و باید نگاه ارزشی به این خدمت داشته باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در نشست فصلی مددکاران که با حضور معاونین، رییس مرکز مراقبت بعد از خروج،  روسای ستادی و مددکاران زندانهای گیلان برگزار شد، سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای گیلان، ضمن تشکر از نصیری رییس مرکز مراقبت بعد از خروج و  مددکاران زندانها برای خدمات مددکاری ارائه شده، بویژه عملیاتی نمودن سامانه مددکاری و ثبت اطلاعات در این سامانه گفت: کار مددکاری مهم  است به این دلیل که  زندانیان و خانواده های آنان با سیب های متعددی مواجه هستند و مشکلات متعددی دارند که حل بسیاری از آنان از عهده مددکاران اجتماعی خارج است.

مدیرکل زندانهای گیلان، رسالت مددکاری را بعنوان  یک کار ارزشی عنوان و بیان داشت که صرفا به عنوان یک کار اداری نگریسته نشود و باید نگاه ارزشی به این خدمت داشته باشیم.

وی کاهش جمعیت کیفری را مهمترین اولویت سازمانی برشمرد و گفت: مددکاران از طریق پیگیری قضائی پرونده زندانیان می توانند مهمترین نقش را در اجرائی نمودن این سیاست ایفا نمایند و از طریق رسیدگی به وضعیت قضائی زندانیان محکوم مالی، مهریه و فرهنگ سازی مجازات حبس الکترونیکی در زندانیان می توانند بسیار کمک کننده باشند.

سید حمید حسینی در ادامه افزود: باعنایت به اجرای حبس الکترونیکی که برای اولین بار در هفته قوه قضائیه در استان اجرائی شد جلسه آموزشی برای مددکاران و مسئولین اجرای احکام برگزار  و  اطلاع رسانی لازم توسط مددکاران  برای زندانیان صورت  گیرد.

 وی در پایان کمکهای جذب شده  از منابع  گلریزان و جشن های نسیم مهر برای مساعدت به زندانیان و خانواده آنان را مهم برشمرد و بر نقش مددکاران در شناسائی واستفاده از این ظرفیت ها تاکید نمود.

 شایان ذکر است در پایان این نشست از مددکاران نمونه زندانهای گیلان سال ۹۷ و مددکارانی که در ارایه خدمات مددکاری  برتر کشور بودند تجلیل به آمد

Share