مخالفت ورزش و جوانان انزلی با پیشنهاد کانون پیشکسوتان باشگاه ملوان+ نامه‌ها

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان انزلی با پیشنهاد شرکت حقوقی کانون پیشکسوتان ملوان مبنی بر تامین کلیه هزینه ها و اداره تیمهای پایه باشگاه ملوان در قبال در اختیار گرفتن ده درصد از سهام باشگاه، تا تعیین تکلیف مالکیت باشگاه در آینده نزدیک، مخالفت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حمیدرضا قهرمانی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان انزلی با پیشنهاد شرکت حقوقی کانون پیشکسوتان ملوان مبنی بر تامین کلیه هزینه ها و اداره تیمهای پایه باشگاه ملوان در قبال در اختیار گرفتن ده درصد از سهام باشگاه، تا تعیین تکلیف مالکیت باشگاه در آینده نزدیک، مخالفت کرد.

گفتنی است کانون پیشکسوتان باشگاه ملوان با احساس مسوولیت در این برهه حساس و در حد توان مالی خود با هدف پشتوانه سازی و بازگشت به مکتب اصیل ملوان در میان مدت چنین پیشنهادی را به مراجع مربوط ارائه کرده بود.

Share