لغو ممنوعیت واردت برنج شایعه باندهای وارد کننده است

نماینده رشت با رد شایعه لغو ممنوعیت واردت برنج در فصل برداشت، مسائل مطرح شده در این خصوص را شایعه باندهای وارد کننده برای برهم زدن بازار عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد صادق حسنی جوریابی در خصوص صحبت هایی که پیرامون لغو «ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» مطرح می شود، اظهار داشت: این شایعات در واقع توسط باندهایی مطرح می‌شود که کنترل قیمت برنج را در دست دارند و این مباحث را صرفا جهت کنترل بازار و قیمت فروش‌شان مطرح می‌کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مدیریت‌های غیررسمی بسیار قوی‌تر از مدیریت‌های رسمی عمل می‌کنند و باعث افزایش و یا افت قیمت محصول می‌شوند.

وی با اذعان بر اینکه متاسفانه جهاد کشاورزی هم نتوانسته بطور کامل جلوی این مدیریت‌های غیر رسمی را بگیرد، تاکید کرد: ممنوعیت واردات برنج از مرداد و شهریور به مدت ۴ ماه اعمال می‌شود.

Share