خطر سقوط در چاه آسانسور برای ساکنان مسکن مهر رشت!

حبیب موحدی، مدیر آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی اظهار داشت: بیش از ۴۰ دستگاه آپارتمان سکونت یافته در مسکن مهر رشت فاقد ایمن سازی و جانمایی صحیح، اصولی و استاندارد آسانسور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بیش از ۴۰ دستگاه آپارتمان سکونت یافته در مسکن مهر رشت فاقد ایمن سازی و جانمایی صحیح، اصولی و استاندارد آسانسور است.

حبیب موحدی، مدیر آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی در این باره گفت: طی بررسی های میدانی بعمل آمده و گزارشات واصله از ایستگاه ۱۱ آتش نشانی مستقر در مسکن مهر رشت، مشخص شد که بالغ بر ۴۰ دستگاه آسانسور در مجموع آپارتمان های مسکن مهر وجود دارد که به صورت نیمه کاره و با وضعیتی کاملا نا ایمن رها شده است.

موحدی در ادامه گفت: چال (elevator shaft) این آسانسورها فاقد هر گونه حفاظ مناسب و یا موانع موثری جهت جلوگیری از سقوط اتفاقی افراد است و احتمال بروز حوادث برای ساکنان ساختمان های موصوف دور از ذهن نیست.

مدیر آموزش و پشگیری سازمان آتش نشانی رشت ضمن اشاره به اینکه در این ساختمان ها باید هر لحظه منتظر سقوط افراد بخصوص کودکان داخل شفت(چال آسانسور) بود ادامه داد: حتی فکر کردن به این موضوع بسیار دردناک و تاسف برانگیز است.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه این سازمان از طریق مسوولین امر پیگیر رفع و چاره اندیشی برای معضل یاد شده است، افزود: ما به تمامی ساکنان آپارتمان هایی که دچار چنین وضعیتی هستند هشدار داده ایم که هر چه سریعتر نسبت به ایمن سازی شفت های آسانسور اقدام کنند.

Share