تصاویری از برگزاری تئاتر خیابانی دائمی در رشت

 به مناسبت ۲۷تیرماه، سالروز آغاز به کار تئاتر خیابانی دائمی برای اولین بار در سطح کشور در رشت، تئاتر های خیابانی متعددی در محل دائمی تئاتر رشت برگزار شد.

به مناسبت ۲۷تیرماه، سالروز آغاز به کار تئاتر خیابانی دائم برای اولین بار در سطح کشور در رشت، تئاترهای خیابانی متعددی در محل دائمی تئاتر رشت برگزار شد.

Share