باز هم غرق شدگی در سفیدرود|توقف عملیات با توجه به وسعت رودخانه و تاریکی شب

ساعاتی پیش دو جوان اهل مسکن مهر رشت در رودخانه سفیدرود (قاضیان)غرق شدند که همچنان با توجه به غوص زنی آتش نشانان در آبهای خروشان قاضیان متاسفانه جسد دو جوان هنوز یافت نشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تلاش آتش نشانان غواص در جستجوی دو جوان غرق شده در آبهای رودخانه سفیدرود در منطقه سنگر با توجه به تاریکی شب به پایان رسید.

ساعاتی پیش دو جوان اهل مسکن مهر رشت در رودخانه سفیدرود (قاضیان)غرق شدند که همچنان با توجه به غوص زنی آتش نشانان در آبهای خروشان قاضیان متاسفانه جسد دو جوان هنوز یافت نشد.

گفتنی است عملیات آتش نشانان با توجه به وسعت رودخانه و تاریکی شب به اتمام رسید.

Share