بازداشت فردی که در وزارت ارتباطات، خودسوزی کرد

آسیب دیدن فردی که قصد خودسوزی در وزارت ارتباطات را داشت، تکذیب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت:

مقارن ظهر امروز پیمانکار یکی از شرکت های طرف قرارداد با حوزه ict در پی عدم وصول مطالباتش از شرکت مذکور به همراه گالن بنزین به ساختمان مرکزی وزارتخانه ارتباطات مراجعه و ضمن فحاشی و تخریب میز شیشه ای و مبلمان اداری ورودی وزارتخانه و پاشیدن بنزین به خودش و محیط پیرامون قصد خودسوزی داشت که به محض مشتعل شدن بخشی از لباس وی با هوشیاری و عکس العمل به موقع کارکنان مرکز حراست و یگان انتظامی اطفا حریق صورت گرفت و فرد مذکور بازداشت و به مراجع انتظامی تحویل داده شد.

Share