انسان‌ های اولیه کمتر از ۱۲ ماه به بچه خود شیر می‌ دادند!

محققان از روی بقایای دندان اجداد انسان که ۲ میلیون سال پیش زندگی‌ می‌کردند، متوجه شدند که آنها حدود ۱۲ ماهگی بچه را از شیر می‌گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محققان از روی بقایای دندان اجداد انسان که ۲ میلیون سال پیش زندگی‌ می‌کردند، متوجه شدند که آنها حدود ۱۲ ماهگی بچه را از شیر می‌گرفتند.

انسان تبارموسوم به Australopithecus africanus یا «جنوبی‌کپی افریقایی» زود بچه را از شیر می‌گرفتند.

محققان دانشگاه ساترن کراس استرالیا با توجه به عناصر ریز باقی مانده روی دندان این نوع انسان منقرض شده در منطقه افریقای جنوبی سعی کردند تا رژیم غذایی آنها را بفهمند.

تحقیقات قبلی در مورد این انسان تبار نشان می‌دهد که میوه، علف، برگ درخت می‌خوردند.

Share