۴۵ فقره انشعاب غیرمجاز در رشت شناسایی شد

فرزین فرخی، مدیر امور آبفای رشت با تأکید بر اینکه استفاده قانونی شهروندان از آب شرب بهداشتی امکان خدمات رسانی بیشتر جهت تأمین و توزیع عادلانه آب برای سایرین را فراهم می سازد افزود: به این منظور با شناسایی انشعابات غیرمجاز توسط اکیپ بازرسی امور نسبت به توجیه عاملان آن اقدام گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر امور آبفای رشت از شناسایی ۴۵ فقره انشعابات غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

فرزین فرخی، مدیر امور آبفای رشت با تأکید بر اینکه استفاده قانونی شهروندان از آب شرب بهداشتی امکان خدمات رسانی بیشتر جهت تأمین و توزیع عادلانه آب برای سایرین را فراهم می سازد افزود: به این منظور با شناسایی انشعابات غیرمجاز توسط اکیپ بازرسی امور نسبت به توجیه عاملان آن اقدام گردید.

وی در ادامه افزود: در راستای برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان نسبت به جمع آوری و قطع ۲۲ مورد اقدام و مابقی با طی کردن مراحل قانونی از انشعاب مجاز برخوردار شدند.

Share