۳۰ ویژگی که باعث می شوند به هم اعتماد نکنیم

«چون از یکدیگر در امان نیستیم، نمی‌توانیم گروه، تشکیلات، حزب، بنگاه، سیستم و نظام اجتماعی درست کنیم.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، محمود سریع‌القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی در وبسایت خود ۳۰ ویژگی را که باعث می شوند به هم اعتماد نکنیم به ترتیب زیر برشمرد:

۱- به شخصی که به ما محبت کرده و احترام گذاشته، لطمه می زنیم.

۲- این که در چه جغرافیایی، چه سخنی را باید بگوییم یا نگوییم، آموزش ندیده‌ایم.

۳- با یک ویژگی منفی، کلیتِ یک فرد را تخطئه می‌کنیم.

۴- ظاهر و باطنِ ما در دوستی، بسیار فاصله دارد.

۵- روزی چندین بار حرفمان را تغییر می‌دهیم.

۶- مسئولیتِ قولی را که می‌دهیم نمی‌پذیریم.

۷- تا بتوانیم از گفتنِ «اشتباه کردم» فرار می‌کنیم.

۸- پشتِ سرِ فردی که از ما انتقادِ معقول کرده، بدگویی می‌کنیم.

۹- خیلی زود محبتِ دیگران را فراموش می‌کنیم.

۱۰- خود را ۱۰ برابرِ آن چه هستیم نشان می‌دهیم.

۱۱- ناخودآگاهِ ما از فردی که موفق است، دائماً ناراحت و پریشان است.

۱۲- در حذفِ افرادِ توانا، بسیار کوشا هستیم.

۱۳- به هر موضوع ریز و درشت، واکنش نشان می‌دهیم.

۱۴- در گرفتنِ جواب خیلی عجله داریم.

۱۵- بدون توجه به ظرفیت و توانایی، اکثریت می‌خواهند سلبریتی شوند.

۱۶- آدابِ دوستی و مراقبت از دوستی را، قبل از ۱۰ سالگی نیاموخته‌ایم.

۱۷- نسبت به دروغ و ابهام، سِر شده‌ایم.

۱۸- متوجه نیستیم که تعداد دروغ، Peak دارد.

۱۹- اصولِ ساختنِ اعتماد با انسان‌های دیگر را، قبل از ۱۰ سالگی نیاموخته‌ایم.

۲۰- دنبالِ بُردهای کوتاه‌مدت هستیم.

۲۱- ظاهری متواضع ولی عمدتاً باطنی مغرور داریم.

۲۲- تفاوت‌های یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسیم.

۲۳- افکارِ متفاوتِ انسان‌ها را، حق آنها نمی‌دانیم.

۲۴- بسیاری مسائل کم‌اهمیت، به ما برمی‌خورد و زود ناراحت می‌شویم.

۲۵- بیشتر دعوایی هستیم تا اهلِ تفاهم، کوتاه آمدن و خویشتنداری.

۲۶- تعداد افرادِ Bipolar بیشتر از آن است که تصور می‌کنیم.

۲۷- بسیار عطش داریم واردِ حریمِ خصوصی دیگران شویم.

۲۸- عمدتاً تخیلی، تحلیل می‌کنیم.

۲۹- چون سیگنال‌های متضاد می‌فرستیم، نمی‌توانیم اعتمادِ هم دیگر را جلب کنیم.

۳۰- چون از یکدیگر در امان نیستیم، نمی‌توانیم گروه، تشکیلات، حزب، بنگاه، سیستم و نظام اجتماعی درست کنیم.

Share