گزارش تصویری سالگرد مهندس روح الله قهرمانی چابک

دومین سالگرد مهندس روح الله قهرمانی چابک، استاندار فقید و محبوب گیلان در بقعه آقاسید ابوجعفر ابیض میانده چابکسر برگزار شد. عکس: ابوالفضل شکری

دومین سالگرد مهندس روح الله قهرمانی چابک، استاندار فقید و محبوب گیلان در بقعه آقاسید ابوجعفر ابیض میانده چابکسر برگزار شد.

عکس: ابوالفضل شکری

Share