گزارش تصویری سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و سالگرد تدفین سه شهید گمنام در انزلی

مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و پنجمین سالگرد تدفین سه شهید گمنام در انزلی با سخنرانی سردار عروج برگزار شد.

مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و پنجمین سالگرد تدفین سه شهید گمنام در انزلی با سخنرانی سردار عروج برگزار شد.

Share