گزارش تصویری رهاسازی بچه ماهی در رودخانه چلوند لوندویل

سه میلیون و دویست و هشتاد هزار بچه ماهی سفید طی سه مرحله از ابتدای سال جاری در رودخانه چلوند بخش لوندویل این شهرستان به منظور غنای ذخایر آبزیان توسط اداره شیلات آستارا رها شد. در سومین مرحله از این رها سازی امروز یک میلیون و دویست و هشتاد هزار بچه ماهی با پرورش در […]

سه میلیون و دویست و هشتاد هزار بچه ماهی سفید طی سه مرحله از ابتدای سال جاری در رودخانه چلوند بخش لوندویل این شهرستان به منظور غنای ذخایر آبزیان توسط اداره شیلات آستارا رها شد.

در سومین مرحله از این رها سازی امروز یک میلیون و دویست و هشتاد هزار بچه ماهی با پرورش در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید انصاری رشت از ماهی‌های مولد، تخم کشی شده و رشد آنها به یک تا سه گرم رسیده و در رودخانه چلوند بخش لوندویل رها شد.

استان گیلان با سه مرکز تکثیر ماهی شهید انصاری رشت، شهید بهشتی سنگر و سیاهکل از استان‌های مهم تکثیر آبزیان است.

Share