گزارش تصویری حضور رئیس آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع‌دستی در روستای قاسم آباد

همزمان با هفته صنایع دستی غادا هیجاوی رئیس آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع‌دستی از یک اقامتگاه بوم گردی و موزه مردم شناسی روستای قاسم آباد چابکسر بازدید کرد. عکس: ابوالفضل شکری

همزمان با هفته صنایع دستی غادا هیجاوی رئیس آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع‌دستی از یک اقامتگاه بوم گردی و موزه مردم شناسی روستای قاسم آباد چابکسر بازدید کرد.

عکس: ابوالفضل شکری

Share