گزارش تصویری اجرای نمایش رادیکالها در انزلی

نمایش رادیکالها به کارگردانی بهرام تشکر و بازیگری نگار فلاحتی و بهرام تشکر در بندرانزلی به روی صحنه رفت. موضوع نمایش رابطه زوج جوانی است که هشت سال از زندگی آنها در شش پرده به نمایش گذاشته شد.

نمایش رادیکالها به کارگردانی بهرام تشکر و بازیگری نگار فلاحتی و بهرام تشکر در بندرانزلی به روی صحنه رفت. موضوع نمایش رابطه زوج جوانی است که هشت سال از زندگی آنها در شش پرده به نمایش گذاشته شد.

Share