کلنگ مرکز فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه گیلان به زمین زده شد

کلنگ احداث مرکز توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه گیلان که به همت مهندس قطب زاده ساخته خواهد شد با حضور دکتر رضا فرجی دانا به زمین زده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کلنگ احداث مرکز توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه گیلان که به همت مهندس قطب زاده ساخته خواهد شد با حضور دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیئت مدیره بنیان حامیان علم و فناوری ایران و دکتر حسین عسکریان ابیانه مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم و مدیران دانشگاهی و خیرین ارجمند، به زمین زده شد.
مرکز فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه گیلان در راستای گسترش فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان در استان و  با هدف فراهم سازی مکانی برای تحقق ایده های دانش آموختگان این دانشگاه با همکاری مراکز تحقیقاتی و شرکت های متقاضی، بنا خواهد شد.

ترویج فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر فناوری، تجاری سازی و ارتقاء فناوری بومی، تولید و توسعه فناوری، حمایت از کارآفرینان فناور، جذب و حمایت متخصصین و مخترعین، جذب سرمایه گذاران، همکاری با سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی، ارائه آموزش های عمومی و تخصصی در حوزه مدیریت و توسعه فناوری و نیز همراهی و همراستایی با طرح های ملی و سند چشم انداز کشور از جمله مهمترین اهداف تاسیس چنین مراکزی است.

 

Share