پاسخ به سوء‌برداشت یک روزنامه‌نگار از سخنان دکتر نوبخت

دکتر نوبخت با استناد به گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در سال ۹۷ منتشر شده است، بیان داشتند که ایران با عنایت به این اطلاعات در سالهای قبل بالاترین رشد را داشته که این حتی در گزارش امسال هم تکرار شده است.

منصور یوسفی:

مطلبی در صفحه نخست روزنامه همدلی از گروه اقتصادی این روزنامه، تعرضی بی مایه با عباراتی سخیف به یک ادعای دکتر نوبخت به چاپ رسید که واکنش هایی به این مطلب از سوی بعضی از اشخاص و گروهها در فضای مجازی صورت گرفت که از جمله می توان به مطالب دکتر منصور یوسفی مشاور امور میراث فرهنگی و گردشگری سازمان در این خصوص اشاره نمود، یوسفی در این ارتباط بیان داشت: مطلب به چاپ رسیده بدور از واقعیت بوده و خارج از دایره انصاف است. نگارنده مطلب روزنامه ی مذکور هیچ بذل توجه ای به کلیات سخنان و مستندات مطالب دکتر نوبخت در خصوص رشد اقتصادی کشور نداشته و با حذف مقدمه و موخره عبارات گفته شده ی دکتر نوبخت و برجسته کردن یک جمله، مصداق گرفتن ماهی از آب گل آلود را در اذهان متبادر می کند. دکتر نوبخت با استناد به گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در سال ۹۷ منتشر شده است، بیان داشتند که ایران با عنایت به این اطلاعات در سالهای قبل بالاترین رشد را داشته که این حتی در گزارش امسال هم تکرار شده است.

همه اطلاع داریم که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مراجع ذیصلاح این نوع ارزیابی در جهان بشمار می روند. صندوق بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد و یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می شود و از اهداف مهم آن بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت های ارزی و تسهیل کارکرد نظام پرداخت های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می کند و دومین مرجع تشخیص در این امر مهم، بانک جهانی است که یکی از اهداف اصلی آن توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی کشورهای عضو می باشد که با خدمات مشاوره ای ، کمک های فنی و انتقال دانش سعی در پیشرفت و توسعه کشورهای عضو، همکاری دارد.

در گزارش های این دو مرجع ( صندوق و بانک جهانی ) رشد اقتصادی ایران در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ ارائه و پیش بینی شده است :
۲۰۱۶ – ۱۳/۴
۲۰۱۷ – ۳/۸
۲۰۱۸ e – -۱/۹
۲۰۱۹f- – ۴/۵
۲۰۲۰f – ۰/۹
۲۰۲۱f – ۱

باتوجه به اذعان دو نهاد بین المللی فوق ذکر و سخنان دکتر نوبخت رشد مورد ادعا در سالهای ۹۷ و ماقبل آن برخلاف بازی با کلمات روزنامه نگار همدلی، تحقق یافته است لیکن به مصداق «کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد» هنوز با رشد مورد انتظار کشور و مطالبات انباشته شده جامعه که نیازمند رشد دو رقمی است فاصله دارد سخن دیگری است که نیازمند واکاوی بیشتر علل کتمان ناپذیر وضعیت موجود است.

امیدواریم این روزنامه همچون سایر رسانه های وزین کشور مسیر صحیح نگارش و انتقال مطلب را با توجه به مدارک و مستندات منتشره طی کند . ضمن آنکه دکتر نوبخت نیز مانند هر مسئول آگاهی بر وضعیت معیشت مردم قطعا دغدغه مند بوده و «حالش خوب نیست» ولیکن در بیان مطالب و ارائه مستندات حتما عالمانه و مسئولانه سخن می گوید، باقی بقایتان

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share