علوی از شرکت در انتخابات مجلس بازماند

اعضای شورای شهر رشت امشب در آخرین مهلت استعفای مقامات برای شرکت در انتخابات مجلس برای برگزاری جلسه فوق العاده در ساختمان شورا دعوت شده بود اما تنها فاطمه شیرزاد، بهراد ذاکری، رضا رسولی و خود امیرحسین علوی در جلسه حاضر شده اند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا درحالی که قرار بود با دستور فرماندار شهرستان رشت جلسه فوق العاده شورای شهر رشت امشب(پنجشنبه ساعت ۲۱) با دستور کار استعفای علوی برگزار شود این نشست بار دیگر لغو شد.

اعضای شورای شهر رشت امشب در آخرین مهلت استعفای مقامات برای شرکت در انتخابات مجلس برای برگزاری جلسه فوق العاده در ساختمان شورا دعوت شده بود اما تنها فاطمه شیرزاد، بهراد ذاکری، رضا رسولی و خود امیرحسین علوی در جلسه حاضر شده اند.

جلسه امشب شورا درحالی با آبستراکسیون مواجه شد که علیرضا انصاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار نیز در آن حضور یافته بود.

شورای شهر رشت پیش از این ۲ بار با  عدم حضور عمدی در جلسات مانع از بررسی استعفای علوی شدند و بدین ترتیب رئیس شورا فرصت شرکت در انتخابات مجلس را از دست داد.

Share