ظرفیت ۵۰ درصد موسسات غیرانتفاعی خالی است | تعطیلی تعدادی از مراکز به‌دلیل عدم رعایت استاندارد

علی آهون منش، رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی از خالی‌بودن ظرفیت بیش‌از ۵۰ درصد مراکز غیرانتفاعی خبر داد و گفت: ۵۰ مرکز غیرانتفاعی نیز طی سال‌های اخیر به‌دلیل عدم رعایت استاندارد لازم تعطیل شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی از خالی‌بودن ظرفیت بیش‌از ۵۰ درصد مراکز غیرانتفاعی خبر داد و گفت: ۵۰ مرکز غیرانتفاعی نیز طی سال‌های اخیر به‌دلیل عدم رعایت استاندارد لازم تعطیل شده‌اند.

علی آهون منش ضمن بیان این مطلب از تعطیلی ۵۰ مؤسسه غیرانتفاعی در کمسیون رسیدگی به تخلفات خبر داد و اظهار کرد: در صورتی که دانشگاهی از استانداردهای لازم عدول کند کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده ۹ وجود دارد که وضعیت دانشگاه متخلف را بررسی می‌کند و این کمیسیون نیز در مرحله اول اخطار می‌دهد در صورت عدم رعایت مرکز مورد نظر تعطیل خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر از ۳۵۸ مرکز غیر انتفاعی تعداد ۵۰ مرکز به دلیل تخلف و عدم رعایت استانداردهای لازم تعطیل شده‌اند.

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی همچنین خاطر نشان کرد: کمیسیون ماده ۹ در رسیدگی به تخلفات مؤسسات غیرانتفاعی، ابتدا به مرکزی که کیفیت لازم را نداشته باشد مهلت دو تا سه ساله‌ای به منظور ارتقای کیفیت و استاندارها می‌دهد و در صورت عدم توجه به این اخطار از ادامه فعالیت مرکز جلوگیری به عمل می‌آید.

آهون منش یادآور شد: در حال حاضر تعدادی دیگر از مؤسسات غیراستاندارد نیز به کمیسیون معرفی و وضعیت آنها در حال بررسی است و بررسی کیفیت این مراکز هر سال دو بار از سوی وزارت علوم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی با اشاره به جمعیت ۴۰۰ هزار نفری دانشگاه غیرانتفاعی تاکید کرد: این آمار در حالی است که مراکز غیرانتفاعی بیش از ۸۰۰ هزار نفر ظرفیت پذیرش دانشجو دارد و بیش از ۵۰ درصد این مؤسسات با ظرفیت خالی بدون دانشجو مواجه است.

Share