شهردار ماسوله استعفا داد | رقیب جدی دلخوش از راه رسید

دکتر حسن آقاجانی قصد دارد از حوزه انتخابیه شهرستان صومعه سرا برای انتخابات مجلس کاندیدا شود تا کاظم دلخوش برای انتخابات پیش رو رقیب جدی را به خود ببنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه پنجاه و نهم شورای اسلامی شهر تاریخی ماسوله با موضوع بررسی استعفا نامه حسن آقاجانی شهردار ماسوله برگزار شد.

در این جلسه با ۴رای اعضای شورای شهر تاریخی ماسوله با استعفای حسن آقاجانی از شهرداری شهرتاریخی ماسوله موافقت شد.

گفتنی است خانم آلیانی عضو شورای شهر تاریخی ماسوله در این جلسه غایب بود و رای گیری با حضور ۴عضو دیگر صورت گرفت.

دکتر حسن آقاجانی قصد دارد از حوزه انتخابیه شهرستان صومعه سرا برای انتخابات مجلس کاندیدا شود تا کاظم دلخوش برای انتخابات پیش رو رقیب جدی را به خود ببیند.

همچنین با ۴رای اعضای شورای شهر ماسوله سعید یحیی زاده از پرسنل شهرداری ماسوله بعنوان سرپرست شهرداری شهر تاریخی ماسوله انتخاب شد.

Share