سهم‌خواهی، دخالت در اجرا، غرور و خودبزرگ پنداری از شورای شهر رشت یک کودکستان ساخته است

سِیر کارآمدی شورای رشت از ابتدای تشکیل آن تا به امروز مسیری نزولی را طی کرده است و اگر بخواهیم برای عملکرد شورا نمره ای را در نظر بگیریم، قطعا شورای اول بهترین شورای تاریخ رشت بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«سِیر کارآمدی شورای رشت از ابتدای تشکیل آن تا به امروز مسیری نزولی را طی کرده است و اگر بخواهیم برای عملکرد شورا نمره ای را در نظر بگیریم، قطعا شورای اول بهترین شورای تاریخ رشت بوده است.
شورایی که سهم خواهی، دخالت در اجرا، غرور و خودبزرگ پنداری در آن بسیار کمتر از امروز بود.
استعفای فیاض زاهد در شورای اول و مقایسه رفتار شورا نشینان در برخورد با آن را با استعفای امیر حسین علوی مقایسه کنید تا به وضوح به تفاوت سطح فکر و اندیشه این دو دوره پی ببرید.تفکری که امروز از شورای شهر رشت یک کودکستان ساخته است.
به نظر می رسد عدم شکل گیری ساختاری صحیح برای ایجاد مطالبه گری در بدنه مردم و آگاهی بخشی به آن ها که به سبب کاهش شدید رسانه های مستقل و وابستگی های برخی سازمان های مردم نهاد رخ داده یکی از مهمترین علل این برون داد باشد.
پی نوشت:نقد بالا شامل خود من هم به عنوان یک عضو شورای شهر رشت می شود».

Share