سلب عضویت حامد عبدالهی و حجت جذب از شورای شهرستان رشت

اعضاء شورا پس از بررسی و بحث و تبادل نظر، باتوجه به غیبت های مکرر و غیر موجه رای به سلب عضویت حجت جذب و حامد عبدالهی از شورای شهرستان رشت دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عصر روز یکشنبه، هجدهمین نشست فوق العاده و علنی شورای اسلامی شهرستان رشت با ۱۱ عضو و به ریاست ابراهیم اخوان برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت در این نشست ضمن قرائت دستور جلسه به بررسی بودجه تسلیمی شوراهای شهرهای تابعه پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر با رای همگی اعضاء به کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شورا ارجاع شد.

ابراهیم اخوان در این نشست با بیان اینکه دومین محور جلسه بررسی غیبت های غیر موجه آقایان حجت جذب و حامد عبدالهی ۲ عضو شورای اسلامی شهرستان رشت است، تصریح کرد:  علی رغم پیامها و تذکرات داده شده متاسفانه هیچگونه اثری در اصلاح رفتار و رویه معمول آنان مشاهده نشده و شاهد عدم توجه این دو عضو شورای شهر رشت به دعوتنامه های ارسالی هستیم.

وی افزود: طبق قانون ۷ دوره غیبت متوالی در جلسات شورای شهرستان، صرفنظر از ۳ دوره غیبت های آنان در جلسات شورای شهرستان در بخشهای تابعه موجب سلب عضویت می شود.

در این جلسه اعضاء شورا پس از بررسی و بحث و تبادل نظر، باتوجه به غیبت های مکرر و غیر موجه حجت جذب و حامد عبدالهی ۲ عضو معرفی شده از سوی شورای شهر رشت به استناد بند ۳ از ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور؛ همگی اعضاء با اکثریت آراء رای به سلب عضویت نامبردگان از شوراهای اسلامی شهرستان رشت دادند.

Share