سقوط خودرو به داخل کانال آب و محبوس شدن راننده در جاده جیرده

شهرام مومنی با بیان اینکه سریعا ۳ آتش نشان بهمراه یکدستگاه خودروی اطفایی و نجات به محل حادثه واقع در جاده جیرده اعزام شدند، افزود: با توجه به سقوط خودرو در کانال آب و محبوس شدن راننده، آتش نشانان سریعا نسبت به ایمن سازی محل حادثه و خارج کردن راننده مصدوم به بیرون از خودرو اقدام کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حادثه سقوط خودرو و محبوس شدن راننده در ساعت ۵:۲۰ صبح امروز ۲۰ خرداد ۹۸ به مرکز ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

شهرام مومنی با بیان اینکه سریعا ۳ آتش نشان بهمراه یکدستگاه خودروی اطفایی و نجات به محل حادثه واقع در جاده جیرده اعزام شدند، افزود: با توجه به سقوط خودرو در کانال آب و محبوس شدن راننده، آتش نشانان سریعا نسبت به ایمن سازی محل حادثه و خارج کردن راننده مصدوم به بیرون از خودرو اقدام کردند.

همین گزارش حاکی است راننده مصدوم توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.

گفتنی است علت و میزان خسارت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی بوده است.

Share