سرپرست پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

با ابلاغ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک-رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید مهدی ضیا ضیابری – متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه، سرپرست دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  دکتر سید مهدی ضیا ضیابری سرپرست دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

با ابلاغ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک-رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید مهدی ضیا ضیابری – متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه، سرپرست دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

پیش از این دکتر مرتضی رهبر طارمسری- متخصص پزشکی قانونی و عضو هیات علمی دانشگاه، این مسوولیت را بر عهده داشت.

Share