دستور فرماندار رشت به اعضای شورا جهت بررسی استعفای علوی

میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، طی دعوت نامه ای از اعضای شورای اسلامی شهر رشت، خواستار برگزاری جلسه فوق العاده با موضوع رسیدگی به استعفای سید امیر حسین علوی، باحضور نماینده خود (علیرضا انصاری، معاون سیاسی و اجتماعی) فرمانداری شد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا میرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، طی دعوت نامه ای از اعضای شورای اسلامی شهر رشت، خواستار برگزاری جلسه فوق العاده با موضوع رسیدگی به استعفای سید امیر حسین علوی، باحضور نماینده خود (علیرضا انصاری، معاون سیاسی و اجتماعی) فرمانداری شد.

 متن نامه به شرح زیر است؛

 اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت

 سلام علیکم

 با احترام؛ به استناد نامه شماره ۵۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ رئیس محترم شورای اسلامی شهر رشت با موضوع استعفای مورخه ۱۳۹۸/۳/۷ ، آقای سید امیرحسین علوی، از عضویت در شورای اسلامی شهر رشت و نیز سمت ریاست شورای یاد شده و با عنایت به مفاد قانون اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مبنی بر استعفای مدیران ، مسئولان و مقامات مشمول ماده ۳۲ قانون فوق الذکر از سمت خود برای کاندیداتوری در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله جلسه فوق العاده شورا در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ راس ساعت ۲۱شب در محل ساختمان شورای شهر رشت، با حضور نماینده اینجانب آقای علیرضا انصاری معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری و با دستور رسیدگی به استعفای یاد شده برگزار می گردد. لذا از جنابعالی دعوت می گردد در ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور به هم رسانید.

 میرشمس مومنی زاده

 فرماندار و رئیس هیئت تطبیق

 مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان رشت

Share