جلسه شورای شهر رشت به حدنصاب نرسید و لغو شد!

رضا رسولی نایب رئیس شورای شهر رشت با اعلام عدم برگزاری نود و هفتمین جلسه شورا گفت: متاسفانه به علت برخی مشکلات شخصی اعضای شورا این جلسه برگزار نمی‌شود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  جلسه شورای شهر رشت بار دیگر به حد نصاب نرسید و لغو شد.

رضا رسولی نایب رئیس شورای شهر رشت با اعلام عدم برگزاری نود و هفتمین جلسه شورا گفت: متاسفانه به علت برخی مشکلات شخصی اعضای شورا این جلسه برگزار نمی‌شود.

وی افزود: جلسه فوق العاده روز چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

رسولی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره علت عدم حضور اعضای شورا اظهار کرد: برای یکی از اعضای خانواده فرهام زاهد حادثه ناگواری رخ داده و اسماعیل حاجی پور نیز برای پیگیری کارهای تیم داماش در تهران حضور دارد و همچنین علوی رئیس شورای شهر نیز مشغول دادن امتحانات است.

رضا رسولی، احمد رمضانپور، بهراد ذاکری، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل‌منش و محمد حسن علیپور اعضای حاضر در جلسه غیررسمی امروز بودند.

Share