جلسه شورای شهر آستانه اشرفیه تشکیل نشد | دستور فرماندار روی زمین ماند

اعضای شورای شهر آستانه امشب در آخرین مهلت استعفای مقامات برای شرکت در انتخابات مجلس برای برگزاری جلسه فوق العاده در ساختمان شورا دعوت شده بود اما بار دیگر دو عضو شورا در جلسه حاضر نشدند تا این نشست به حد نصاب نرسد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا درحالی که قرار بود با دستور فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه جلسه فوق العاده شورای شهر آستانه امشب(پنجشنبه ساعت ۲۲) با دستور کار استعفای ابراهیم نجفی برگزار شود این نشست با آبستراکسیون اعضا بار دیگر لغو شد.

اعضای شورای شهر آستانه امشب در آخرین مهلت استعفای مقامات برای شرکت در انتخابات مجلس برای برگزاری جلسه فوق العاده در ساختمان شورا دعوت شده بود اما بار دیگر دو عضو شورا در جلسه حاضر نشدند تا این نشست به حد نصاب نرسد.

ابراهیم نجفی طی سخنان کوتاهی با اشاره به غیبت تعمدی نرجس محمددوست دبیر حزب کارگزاران در شهرستان آستانه اشرفیه او را مجری و تابع دستورات این حزب در شهرستان دانست.

نجفی همچنین با انحرافی دانستن موضوع انتخابات هیات رئیسه گفت: مخالفت با حضور اینجانب در انتخابات مهندسی شده است.

Share