با پروژه تیر الکترونیکی جلوی بروکراسی خواهیم ایستاد | هیچ مشکل گمرکی بین ما و ایران وجود ندارد

صفر مهدی اف گفت: «تیر الکترونیکی» تسهیل ترانزیت، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و جلوگیری از جعل اسناد را در مراودات ترانزیتی فیمابین در پی دارد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس گمرکات دولتی جمهوری آذربایجان در مراسم افتتاحیه اجرای آزمایشی پروژه تیر الکترونیکی (E_TIR)بین ایران و آذربایجان اهمیت این پروژه را با توجه به استفاده از سیستم‌های مکانیزه بسیار بالا دانست و گفت: با توجه به همکاری و دوستی روسای جمهور کشورهای ایران و آذربایجان توسعه همکاری‌های گمرکات دو کشور نیز در بالاترین سطح افزایش داشته و امروز مشکل خاصی بین گمرکات این دو کشور نداریم.

صفر مهدی اف این پروژه را باعث افزایش پتانسیل ترانزیتی کریدور شمال-جنوب دانست و تصریح کرد: افزایش سرعت تجارت سریع از تاثیرگذارترین و مهم‌ترین خروجی‌های این پروژه بوده و در کوتاه ترین مدت آن را رسمی می‌کنیم تا همکاری دو کشور در بالاترین سطوح گمرکی ادامه و توسعه یابد.

وی با اشاره به وجوه مثبت این پروژه افزود: «تیر الکترونیکی» تسهیل ترانزیت، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و جلوگیری از جعل اسناد را در مراودات ترانزیتی فیمابین در پی دارد.

رئیس گمرکات دولتی آذربایجان با نگاه مثبت به این قضیه گفت: با این پروژه جلوی بروکراسی اداری و کاغذ بازی ها را گرفته و عملیات الکترونیکی باعث افزایش سرعت عملکرد گمرک دو کشور دوست و همسایه ایران و جمهوری آذربایجان خواهد شد.

به گزارش دیارمیرزا شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتها الیه غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارد.

Share