گزارش تصویری همایش تجلیل از معلمان نمونه گیلان

همایش تجلیل از معلمان نمونه گیلان با حضور استاندار گیلان و جمعی از نمایندگان گیلان در دهکده ساحلی انزلی برگزار شد.

همایش تجلیل از معلمان نمونه گیلان با حضور استاندار گیلان و جمعی از نمایندگان گیلان در دهکده ساحلی انزلی برگزار شد.

Share