گزارش تصویری نشست هماهنگی اعضای هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت

نشست هماهنگی اعضای هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت با حضور اعضا برگزار و از روسای هیات‌های بخشها و کمیته‌ها تجلیل به عمل آمد.

نشست هماهنگی اعضای هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت با حضور اعضا برگزار و از روسای هیات‌های بخشها و کمیته‌ها تجلیل به عمل آمد.

Share