گزارش تصویری سالگرد شهید “دوربین” با سخنرانی سخنگوی کل سپاه در انزلی

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم “دوربین” با سخنرانی “سردار رمضان شریف” سخنگوی کل سپاه پاسداران در گلزار شهدای بندرانزلی برگزار شد.

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم “دوربین” با سخنرانی “سردار رمضان شریف” سخنگوی کل سپاه پاسداران در گلزار شهدای بندرانزلی برگزار شد.

Share