گزارش تصویری راهپیمایی در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی در رشت

راهپیمایی در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ در رشت همزمان با سراسر کشور بعد از اقامه نماز جمعه برگزار شد.

راهپیمایی در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ در رشت همزمان با سراسر کشور بعد از اقامه نماز جمعه برگزار شد.

Share