گزارش تصویری اردوی آماده‌سازی تیم ملی کایاک جوانان در انزلی

اردوی آماده سازی تیم ملی کایاک جوانان و زیر ۲۳سال جمهوری اسلامی ایران، آمادگی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ رومانی و قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ تایلند به میزبانی هیئت قایقرانی استان گیلان در بندرانزلی در حال برگزاری است .در این اردو ۶ نفر از جوانان و ۴ نفر زیر۲۳سال در حال آمادگی و تمرین های استقامتی و […]

اردوی آماده سازی تیم ملی کایاک جوانان و زیر ۲۳سال جمهوری اسلامی ایران، آمادگی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ رومانی و قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ تایلند به میزبانی هیئت قایقرانی استان گیلان در بندرانزلی در حال برگزاری است .در این اردو ۶ نفر از جوانان و ۴ نفر زیر۲۳سال در حال آمادگی و تمرین های استقامتی و مرور تکنیک هستند.

Share