وزیر کشور، تصویر جنجالی خود را از اینستاگرام حذف کرد

بعد از انتقاد برخی رسانه ها از عکس جنجالی بوسه دو شهروند سیلزده بر گونه های رحمانی فضلی که آن را “حاصل رضایت مردم” دانسته بود، او تصویر مذکور را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد.

بعد از انتقاد برخی رسانه ها از عکس جنجالی بوسه دو شهروند سیلزده بر گونه های رحمانی فضلی که آن را “حاصل رضایت مردم” دانسته بود، او تصویر مذکور را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد.

Share