نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۵ اردیبهشت ۹۸+ جدول

بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس ۱۳ ارز ثابت ماند، ۲۹ ارز کاهش و ۵ ارز افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس ۱۳ ارز ثابت ماند، ۲۹ ارز کاهش و ۵ ارز افزایش یافت.

 

نرخ 47 ارز بین بانکی در  5 اردیبهشت 98 /

 

نرخ 47 ارز بین بانکی در  5 اردیبهشت 98 /

Share